جعبه 10 تایی پیچگوشتی مگنتی

جعبه 10 تایی پیچگوشتی مگنتی

جعبه 10 تایی پیچگوشتی مگنتی

 

ارگونومیک با دسته بالشتکی

 شفت از آلیاژ کروم وانادیوم

 سری مگنتی از آلیاژ سخت کاری شده

 امکان اعمال گشتاورهای بالاتر

 

Flat:3×75mm, 5×100mm, 6.5×45mm, 6.5 ×150mm, 8×150mm

Philips:PH0×60mm, PH1×100mm, PH2×45mm , PH2×100mm, PH3×150mm