تیغ کاتر 5 تایی 18mm ...

تیغ کاتر 5 تایی 18mm ...

تیغ کاتر 5 تایی 18mm با ضخامت 0.5mm

 

تیغه تنگستن کاربید با دوام

 برش سریع و آسان