تیغ کاتر 5 تایی ذوزنقه ای

تیغ کاتر 5 تایی ذوزنقه ای

تیغ کاتر 5 تایی ذوزنقه ای

 

تیغه تنگستن کاربید با دوام

 برش سریع و آسان