تیغ کاتر 3 تایی 25mm با...

تیغ کاتر 3 تایی 25mm با...

تیغ کاتر 3 تایی 25mm با ضخامت 0.7mm

 

تیغه تنگستن کاربید با دوام

 برش سریع و آسان