تیغ کاتر 10 تایی9میلیمتر با ضخامت...

تیغ کاتر 10 تایی9میلیمتر با ضخامت...

تیغ کاتر 10 تایی9میلیمتر با ضخامت0.4 میلیمتر
تیغه
تنگستن کاربید بادوام، برش سریع و آسان