تیغ کاتر لبه دار 100 تایی

تیغ کاتر لبه دار 100 تایی

تیغه تنگستن کاربید بادوام، برش سریع و آسان