تراز کلاسیک 150 سانتیمتری

تراز کلاسیک 150 سانتیمتری

کپسول ضد ضربه با سه حباب بزرگ

دارای ضربه گیر در دو انتها

دقت: 0.5 mm/m

قابلیت آویز به دیوار