تراز مگنت آلومینیومی 25 سانتیمتر

تراز مگنت آلومینیومی 25 سانتیمتر

قابلیت تراز همزمان در سه زاویه

بدنه سبک و مقاوم از آلومینیوم سخت کاری شده

کپسول ضد ضربه با حباب بزرگ