تراز مگنت آلومینیومی 23 سانتیمتر

تراز مگنت آلومینیومی 23 سانتیمتر

قابلیت تراز همزمان در سه زاویه

بدنه سبک و مقاوم از آلومینیوم سخت کاری شده

کپسول ضد ضربه با حباب بزرگ

قابلیت تراز لوله آب

قابلیت آویز به دیوار