اره چوب بری 60 سانتیمتری

اره چوب بری 60 سانتیمتری

دسته چوبی ارگونومیک

تیغه کربن استیل از آلیاژ سخت و منعطف

برش سریع و روان