همکاری با ما

ابزارسپه، از ابتدا با اعتقاد به این موضوع که اصلی ترین سرمایه کلیدی هر مجموعه ای، نیروی انسانی آن سازمان است، تلاش دارد تا با جذب افراد متخصص و شایسته ، سازمانی سرآمد و پیشتاز باشد. لذا از کلیه افراد علاقمندی که مشتاقند تا با کسب تجربیات ارزنده و افزودن توانمندیهای خود شاهد به ثمر رسیدن موفقیتهای هر چه پر بارتری باشند دعوت به همکاری می نماید: خواهشمند است واجدین شرایط ضمن دانلود و تکمیل فرمهای همکاری ، رزومه خود را نیز جهت بررسی به آدرس ایمیل hr@abzarsepah.com ارسال فرمائید.

   
                                                                    فرم همکاری (DOCX)              فرم همکاری (PDF)