ارتباط با مشتریان


ارزشمندترين دارايي ما، اعتماد و اطمينان مشتريان مان است.

مرکز ارتباط مشتریان ابزار سپه در ساختاری مشتری مدار و خدمت محور جهت ارتباطی دو سویه با مشتریان تلاش دارد تا با استفاده از ابزارهای نوین به صورت شبانه روزی و مستمر از طریق صدای مشتری به شماره 66744047-021 و آدرس ایمیل info@abzarsepah.com در راه خدمت رسانی بیشتر به مصرف کنندگان گرامی پیشتاز و به روز باشد. در واقع این مرکز یک نقطه دسترسی به اطلاعات و خدمات است که در عین پاسخگویی به مشتریان، نیازهای اطلاعاتی و خدماتی ذیل را نیز پوشش می دهد:

ارتقا سطح خدمت رسانی مطابق با خواسته های مشتری، حمایت و پشتیبانی از مشتریان در راستای رفع مشکلات احتمالی ، تسهیل و تسریع در فرایند اطلاع رسانی به مشتریان ، ایجاد ارتباط دوطرفه به روش آسان و سریع، ارائه مشاوره فنی در انتخاب کالا، رسیدگی به مسائل و مشکلات مشتریان و پی گیری به منظور ارائه پاسـخ مطلوب، دریافت و پیگیـری کلیه نظـرات مشتریان و انعکاس آن به واحـدهای ذیربط

www.abzarsepah.com