رضایت سنجی مشتریان

تکمیل فرم رضایت سنجی مشتریان

مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست؛


مهمترین ابزار سنجش عملکرد بخش خدمات ؛ اندازه گیری میزان رضایت مشتریانبدین منظور واحد ارتباط مشتریان با تلاش و دقت فراوان با نظرسنجی از یکایک مشتریان گرامی ، فعالیتهای خود را از نقطه نظر ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از بررسی و اعمال فرآیند پایش اطلاعات، شاخص رضایت آنان را ارزیابی نموده تا به کمک موثرترین روشها سعی در اثربخشی و بهینه ساختن خدمات پس از فروش نماید. در شرایط کنونی به منظور بیشینه کردن نرخ مشتریان ماندگار و حفظ وفاداری ایشان علی رغم فرصت کمتر و مطالبات بیشتر مصرف کنندگان کوشش داریم تا با شناسایی نیازها و انتظاراتشان در ارائه ارزش بیشتر به آنان فعال تر باشیم. هر چند که رضایت مشتری یک سفر است و مقصدی ندارد، بدین معنا که برای رضایت مشتری هیچ خط پایانی وجود ندارد؛ با اینحال سعی داریم تا با ساماندهي ارايه خدمات و محصولات بر اساس نيازهاي مشتري در بالابردن سطح رضایت مشتری، مطابق اصول مشتری مداری پیشرو باشیم.