دی والت


بیش از 80 سال است که نام دی والت متـرادف با کیـفیت و دوام است و پیشتازی مقتدرانـه آن در نوآوری و بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی طراحی و ساخت ابـزارآلات صنعتی و تعهد بی نظیرش در ارائه خدمات پس از فروش قابل تقدیر است .از همین رو هر ساله دی والت موفق به دریافت جـوایز متعددی در زمینه طراحی،کیفیت و دوام محصولات خود می گردد،بطوریکه حقیقتاً فاصله انکارناپذیری از دیگر مارکها دارد.