بلک اند دکر

 • اختراع اولين دريل الکتریکی قابل حمل در جهانسال 1916
  اختراع اولين دريل الکتریکی قابل حمل در جهان
 • اختراع اولين دستگاه اره برقي در جهانسال 1929
  اختراع اولين دستگاه اره برقي در جهان
 • اختراع اولين چكش برقي در جهانسال 1936
  اختراع اولين چكش برقي در جهان
 • اختراع اولين دريل شارژي در جهانسال 1946
  اختراع اولين دريل شارژي در جهان
 • اختراع اولين اره عمودبر و سنباده برقي در جهانسال 1953
  اختراع اولين اره عمودبر و سنباده برقي در جهان
 • اختراع اولين چمن زن و گوشه زن الكترونيكيسال 1957
  اختراع اولين چمن زن و گوشه زن الكترونيكي
 • اختراع اولين ابزار باغباني شارژي در جهانسال 1962
  اختراع اولين ابزار باغباني شارژي در جهان
 • دریافت جایزه سلطنتی انگلستانسال 1966
  دریافت جایزه سلطنتی انگلستان
 • اولين ابزار برقي در كره ماهسال 1971
  اولين ابزار برقي در كره ماه
 • دریافت جایزه Excellence انگلستان اولین میز کار تاشو قابل حملسال 1973
  دریافت جایزه Excellence انگلستان اولین میز کار تاشو قابل حمل
 • اختراع اولین جارو دستی شارژی در جهانسال 1979
  اختراع اولین جارو دستی شارژی در جهان
 • اختراع اولین سیستم شارژر باتریسال 1988
  اختراع اولین سیستم شارژر باتری
 • كسب جايزه Gold Super Brand انگلستانسال 2006
  كسب جايزه Gold Super Brand انگلستان
 • كسب عنوان بزرگترين و پرفروشترين توليد كننده ابزار برقي در جهانسال 2007
  كسب عنوان بزرگترين و پرفروشترين توليد كننده ابزار برقي در جهان
 • عضويت رسمي در سال 2008
  عضويت رسمي در "EPTA" اتحاديه ابزارآلات برقي اروپا
 • برنده جايزه بهترين سايت 2008سال 2008
  برنده جايزه بهترين سايت 2008
 • برنده جايزه ايمن ترين ابزارآلاتسال 2009
  برنده جايزه ايمن ترين ابزارآلات
 • یک قرن کیفیت و نوآوریسال 2010
  یک قرن کیفیت و نوآوری