جذب نمایندگی

متقاضی محترم؛ ضمن تشکر از اقدام شما جهت اخذ نمایندگی از شرکت ابزار سپه خواهشمند است پس از دانلود و تکمیل فرم مربوطه همراه با مهر و امضاء به شماره 66716261 فکس و یا به آدرس sales1@abzarsepah.com ایمیل فرمایید.

کلیه اطلاعات شما متقاضی محترم محفوظ بوده و جزو اطلاعات طبقه بندی شده این شرکت محسوب می­ گردد.


فرم درخواست نمایندگی فروش  (نسخه PDF)
 


 فرم درخواست نمایندگی فروش  (نسخه WORD) 

فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش  (نسخه PDF)

          فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش  (نسخه WORD)