تاریخچه

قدمت پنجاه و هشت ساله « ابزار سپه» که در تاریخ تولد و تکوین« سپه» یکی از قدیمی ترین مراکز بازار سنتی ایران ریشه دوانده ، خاطره انگیز و ستودنی است و آنچه که سنگ محک اصالت و اعتبار این سابقه است، وفاداری دیرینه ما به کسب روزی حلال، رعایت انصاف و احترام به حقوق مشتریان است. تعریفی که بیش از نیم قرن پیش به «کاسب و بازاری» آنروز وجهه مردانگی، شرافت و مقبولیت همگانی می داد. مفهومی که اکنون در قالب شعارهای مدرن امروزی به عنوان «مشتری مداری» و « ارزش آفرینی» تعبیر می گردد. بر همین اساس به رسم دیرین خود، ما نیز در ابزار سپه، اصل مشتری سالاری را سرلوحه کارمان قرار داده ایم و خود را متعهدانه به رعایت آن پایبند می دانیم. چرا که ارزشمندترین دارایی ما اعتماد و اطمینان مشتریان و وفاداری آنان به حسن معامله با ماست. همواره می کوشیم تا عملکرد حرفه ای خود را از طریق عرضه کالاهای بهتر و ارائه خدمات با کیفیت تر و سریعتر متمایز سازیم و سهم بازار خود را توسعه بخشیم تا بتوانیم با حفظ مزیت رقابتی بلند مدت خود، موجبات رضایت خاطر هر چه بیشتر مصرف کنندگان محترم را فراهم آوریم.