منشور مشتری محوری

ابزار سپه که همواره از بدو تاسیس، رعایت حقوق مشتریان را برخود واجب می داند، نهایت مساعی خویش را به کار بسته تا همچون پنجاه و نه سال گذشته در جایگاهی ممتاز به عنوان یکی از فعالین پیشرو وخوشنام با بهبود مستمر کیفیت کالاهای خود و با تعریف گذاری هر چه بهینه تر خدمات پس از فروش در برآورده ساختن نیاز مشتریان با بالاترین استانداردهای جهانی پیشتاز و ممتاز باشیم.

 احترام به رقبا و رعایت اصول تجارت و کمک در رونق و شکوفایی بازار با امید و اطمینان به سرمایه های انسانی سازمان مان همسو  با آهنگ پیشرفت کشـور در دستیـابی به توسعه اقتصـادی پایدار ، از دیگـر رویکردهای مهم  ماست.

 سعی داریم تا فرایندها و رفتارهای مشتری محور را زیر بنای سیاستهای خود نماییم و با اتخاذ روشهای روز آمد  موجبات تسهیل ارتباط و تعامل  حداکثری با مشتریان عزیز را فراهم آوریم  و با ارزش آفرینی به بهترین وجه مشتریان گرانقدر خود را ارج نهیم  چرا که حیـات اقتصادی ما به حضور مشتری وابسته است و بدون حضور مشتری ما هم نخواهیم بود بنابراین ایشان  را به مثابه شـرکای کاری مادام العمرمان پذیرفته ایم از طرفی بر این باوریم که خدمات عالی دیروز، استاندارد معمولـی امروز می گردد از همین رو تلاش مضاعف داریم تا با اطمینان از کارآیی روشهای مشتری مدارانه خود و با سنجش نظریات مصرف کنندگان به معنای واقعی به سازمانی مشتری محور بدل گردیم تا همچنان شایسته خدمت به شما باشیم